ÅRSMØTE 2019

Hamar Trekkhundklubb Årsmøte 25. april 2019

Innkalling til årsmøte i Hamar Trekkhundklubb

 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Ormsetermyra (Ormsætermyrvegen 100, 2323 Ingeberg) i Hamar kommune. Torsdag, 25. april 2019, klokken 19.00. 

Saksliste:

1)Åpning

2)Godkjenne de stemmeberettigede.

3)Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

4)Velge dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen.

5)Behandle klubbens årsmelding.

6)Behandle klubbens regnskap (2018) i revidert stand.

7)Behandle forslag og saker. Innkomne saker må være styret i hende innen 5.april.2019 Sakene kan sendes som uredigerbare (skannede pdf-filer) vedlegg i e. post sendt til: Svein Erik Teslo, sveinerik.teslo@gmail.comeller pr. brev til Hamar Trekkhundklubb, Postboks 138, 2301 Hamar. 

8)Fastsette ny kontingent.

a)Herunder treningsavgifter eller delegere denne oppgaven til styret

9)Vedta revidert budsjett for 2019 og budsjett for 2020.

10)Behandle klubbens organisasjonsplan.

11)Foreta følgende valg:

a)Leder, ikke på valg, 1 år igjen.

b)Nestleder, velges for 2. år..

c)Styremedlem, sekretær oppgaver,  ikke på valg 1 år igjen. 

d)Styremedlem, kasserer oppgaver, velges for 2. år.

e)Styremedlemmer (1 stk. på valg og 2. stk. ikke på valg) og 2 stk. varamedlemmer

f)To revisorer.

g)Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. (Kan delegeres styret)

h)Valgkomité med leder, to medlemmer og en vararepresentant.

Innkalling til medlemsmøte etter at årsmøtet er avsluttet

 

Dersom det er saker som medlemmene og styret ønsker å drøfte i plenum, som ikke er årsmøtesaker kan dette tas opp her. Styret ønsker disse sakene innsendt sammen med saker til årsmøtet, men tydelig adskilt fra disse. 

 

Vel møtt

 

Med vennlig hilsen styret.

 

 

For nedlasting av innkallelse se her:  kx/795/files/Innkall%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202019.pdf

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift