OBS! Ekstraordinært ÅRSMØTE AVLYST

AVLYST!!!!

AVLLYST!!!

hamar Trekkhundklubb

Postboks 138

2301 Hamar

Besøksadresse: Ormsætermyrvegen 100, 2323 Ingeberg

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hamar Trekkhundklubb

I henhold til § 17 i klubbens vedtekter innkaller styret til ekstraordinært årsmøte.

Saksliste:

  1. 1)  Åpning

  2. 2)  Godkjenne de stemmeberettigede.

  3. 3)  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

  4. 4)  Velge dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen.

  5. 5)  Behandle forslag til ny eller supplerende samarbeidsavtale med Vang Almenning.

a) Herunder godkjenne ny eller supplerende leie-/festeavgift eller delegere denne oppgaven til styret

fredag, 5. oktober 2018

Vel møtt

Med vennlig hilsen styret.

 

Hamar Trekkhundklubb

Postboks 138

2301 Hamar

Besøksadresse: Ormsætermyrvegen 100, 2323 Ingeberg

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift